Cơ cấu tổ chức


Nhân Sự TTHTCĐ xã Thủy An

Họ và tên

NGUYỄN viêt thúy

 Chức vụ

Phó Chủ Tịch – Giám Đốc TTHTCĐ

 Năm sinh

1962

 Quê quán

Thủy An- Đồng Triều- Quảng Ninh

 Ngày vào Đảng

31/8/1985

 Chuyên môn

Quản lý nhà nước

 Hệ đào tạo

Tập chung

 Năm vào ngành

1992

1

Công tác tại UBND xã từ năm 1999 đến nay

 

Họ và tên

NGUYỄN NGỌC TÚ

 Chức vụ

PGĐ TTHTCĐ- Hiệu trưởng Trường THCS-

 Năm sinh

1957

 Quê quán

Hồng Phong – Đông Triều - Quảng Ninh

 Ngày vào Đảng

11 - 04 - 1992

 Chuyên môn

Quản lý giáo dục

 Hệ đào tạo

Đại học

 Năm vào ngành

1977

2

Công tác tại trường từ năm 2005 đến nay

 

Họ và tên

lê hồng lãng

 Chức vụ

   PGĐ TTHTCĐ- Chủ Tịch Hội KH

 Năm sinh

1957

 Quê quán

Thủy An- Đồng Triều- Quảng Ninh

 Ngày vào Đảng

3/2/1997

 Chuyên môn

Giáo viên

 Hệ đào tạo

Sơ cấp mầm non

 Năm vào ngành

 

3

Công tác tại UBND xã từ năm 1999 đến nay

 

 

Họ và tên

TRẦN THỊ THỦY

 Chức vụ

Giáo viên biệt phái

 Năm sinh

1980

 Quê quán

Bình Dương- Đồng Triều- Quảng Ninh

 Ngày vào Đảng

3/12/2010

 Chuyên môn

Sư phạm mĩ thuật

 Hệ đào tạo

Đại học

 Năm vào ngành

2007

4

Công tác tại TTHTCĐ xã từ 9/ 2012