CƠ SỞ VẬT CHẤT TTHTCĐ XÃ THỦY AN


 

 

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

- Trung tâm HTCĐ xã Thủy An có: Phòng thường trực riêng, có máy tính, có đường truyền mạng internet,  máy in,  bàn ghế, loa máy, tủ đựng tài liệu, tủ sách báo, bảng ghi lịch công tác, có bảng Nội quy, có sơ đồ các mối liên kết của TTHTCĐ nhìn chung cơ sở vật chất đáp ứng đủ cho các hoạt động của trung tâm.

 

            - Kết quả điều tra trên địa bàn: xã Thủy An là xã miền núi của huyện, có 1185 hộ với 3983 nhân khẩu, người dân chủ yếu là dân tộc Kinh. Trình độ dân trí ở mức khá. Dân cư sống tập trung ở 3 khu chia thành 3 thôn: Thôn Đạm Thủy, thôn Vị Thủy và thôn An Biên, cả 3 thôn đều đạt danh hiệu "làng văn hoá" cấp huyện.

 

- Điều kiện thuận lợi: có được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp,Ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhân dân có truyền thống hiếu học. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chăm lo xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp từ xã đến thôn và các nhà trường. Hiện tại trung tâm cơ bản đã có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho TT hoạt động có hiệu quả.

 

 

TTHTCĐ XÃ THỦY AN