Kế hoạch hoạt động t2/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 2 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 02 tháng 2  năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2019

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thủy An;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Thủy An

            Trung tâm HTCĐ xã Thủy An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02/2019 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền công tác đảm bảo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, tăng cường công tác trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi.

- Tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự, cấm buôn bán, tàng trữ, xử dụng, sản xuất vật liệu chất gây nổ, đốt thả đèn trời trước và sau dịp tết nguyên đán 2019.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 2.

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để mừng Đảng, mừng xuân

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH, an toàn thực phẩm  trong các ngày giáp Tết.

- Hưởng ứng tết trồng cây đầu xuân.

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng, vật nuôi trong các ngày rét đậm .

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: đường làng ngõ xóm.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Ban giám đốc, các giáo viên của TT HTCĐ xã Thủy An.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các các thôn và nhân dân trên địa bàn xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 28/1/2018 đến 28/2/2019

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa các thôn, hội trường nhà văn hóa xã, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 2 năm học 2018-2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thủy An nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể và  nhân dân trong xã.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 2 năm học 2018-2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ.

            - UBND xã.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ THỦY AN

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Viết Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu