Báo cáo công tác t1/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 1 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Thủy An, ngày 28 tháng 1 năm 2019

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 1/2019

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

          3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp/ buổi

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 0

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 0

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

2

Từ 25/12 đến 25/01

 

 Ban tư pháp, Công an xã

 

b, Giáo dục sức khỏe

1

450

Trạm y tế

 

c, Giáo dục môi trường

1

 

Trạm y tế

 

d, Văn hóa xã hội

 

650

Hội Người cao tuổi, Hội CTĐ…

 

e,  Phát triển kinh tế

     

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

153

Các trường học trên địa bàn....

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

11

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh phường

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 2/2019

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tuyên truyền công tác đảm bảo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường thôn xóm, tăng cường công tác tuyên truyền trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi.

- Tuyên truyền giữ gìn sự bình an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán 2019.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 2.

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để mừng Đảng, mừng xuân

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH, an toàn thực phẩm  trong các ngày giáp Tết.

- Hưởng ứng tết trồng cây đầu xuân.

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng, vật nuôi trong các ngày rét đậm .

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm cảnh quan, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xóm.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học đáp ứng nhu cầu người học .

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh vệ sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật AT giao thông.

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền về pháp luật.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 2 năm 2019

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND

- TT HTCĐ xã.

- TT HTCĐ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:  (Không)

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TTRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Viết Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu