Tuyên truyền về bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại Trường THCS Thủy An


Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều. Chiều ngày 15/10/2019, TTHTCĐ, trường THCS Thủy An phối hợp với Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề về kỹ năng phòng, chống xâm hại, buôn bán, bạo lực, đường dây quốc gia BVTE và các dịch vụ BVTE năm 2019.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh trong toàn trường đã được nghe đồng chí Vũ Thị Thục- Trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền về luật trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, buôn bán trẻ em và các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Đồng thời, phát 190 tài liệu tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống xâm hại, buôn bán, bạo lực, bắt cóc, đường dây quốc gia bảo vệ trẻ em và các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Thông qua tuyên truyền nhằm vận động các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Luật Trẻ em nhằm hạn chế tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích...; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ./.

Ảnh: HS trả lời hiểu biết về luật trẻ em

Tin: Trần Thủy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất